Tour de Nekut

Od roku 1999 se pod názvem Tour de Nekut začal organizovat
cyklistický závod, který je pořádán pro místní cyklistické
nadšence a závodníky. Koná se kolem půlky října, a až na první
ročník bylo počasí velmi ohleduplné.


Prvního ročníku se zúčastnilo osmnáct lidí, ale v dalších dvou
se účast zvýšila o dalších patnáct.


V závodě je několik kategorií, a to od nejmladších po starší
a ženy. Především poslední jmenovaná kategorie pravidelně
svádí ostré boje, z kterých je cítit ona touha po vítězství.
To, že se závodí s nasazením je vidět z následujících fotografií.


Potom, co do cíle dorazí poslední závodník, přesune se startovní
pole do hospody, kde je vítězova výhra, kterou je sud piva,
rozdělena mezi ostatními nezvítězivšími.


upravit created by nevimjakou